SHS

Drawieński Park Narodowy w czołówce polskich terenów zimorodkowych!

zimorodek

Nad Drawą mamy jedną z największych populacji lęgowych zimorodka w Polsce. Potwierdził to monitoring populacji lęgowej tego gatunku prowadzony w Drawieńskim Parku Narodowym. Ten niezwykle kolorowy ptak jest w Polsce stosunkowo nieliczny i objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Dane o jego znacznej liczebności na naszym terenie  cieszą zważywszy na fakt, że zimorodek wymaga obszarów z czystą wodą i obfitujących w ryby.

O tym, że Drawa w Drawieńskim Parku Narodowym jest jedną z rzek w kraju o największych zagęszczeniach populacji lęgowej zimorodka, wiemy z badań naukowych. Prowadzi je ornitolog, Roman Kucharski, który już od 1993 roku zajmuje się tym gatunkiem. To właśnie tu, na Pomorzu śledzi on rozmieszczenie, liczebność i biologię zimorodków, a od 3 lat często bywa również nad Drawą, Płociczną i Cieszynką.

Jak informuje Joanna Sanocka z Drawieńskiego Parku Narodowego, aby dokładnie prześledzić losy poszczególnych osobników, zakłada się im obrączki pozwalające na jednoznaczną identyfikację osobników.

- W latach 2011-2013 w Parku zaobrączkowano około 350 zimorodków – tłumaczy. – A ptaki zaobrączkowane na terenie DPN stwierdzano m.in. w Niemczech, Holandii, Węgrzech a nawet w Wielkiej Brytanii. Przelot na Wyspy Brytyjskie był rekordowym osiągnieciem w dotychczasowej historii notowań dla zimorodków przylatujących w tamte rejony, a dystans 971 km dzielący miejsce zaobrączkowania i ponownego stwierdzenia z dumą odnotowała nawet stacja BBC – dodaje Joanna Sanocka.

W czasie badań gromadzi się sporo danych na temat biometrii gatunku, dlatego każdy osobnik jest mierzony, ważony i fotografowany. W ten sposób powstaje swoisty rejestr tutejszych zimorodków, a dane porównywane są z informacjami o osobnikach z innych terenów.

Jak rozpoznać zimorodka?

– Zimorodek jest jednym z najbardziej kolorowo ubarwionych gatunków ptaków żyjących w naszym kraju– mówi Joanna Sanocka. – Jest w swej kompozycji tak niepowtarzalne, że pomylenie zimorodka z jakimkolwiek innym gatunkiem jest wykluczone – dodaje.

I kontynuuje:

- Profesor Jan Sokołowski w „Atlasie Ptaki Polski” opisał zimorodka jako ptaka wielkości szpaka. Długi dziób, krótki ogon, małe nogi czerwone jak lak. Wierzch ciała pięknie zafirowoszmaragdowy, spód ciemnobrązowy. Młode osobniki mają nogi ciemne, które z wiekiem wybarwiają się na kolor pomarańczowy. Także pierś osobników młodocianych jest ciemniejsza niż u dorosłych. Samca od samicy trudno odróżnić. Jedyną cechą rozpoznawczą jest tu barwa dzioba. U samca dziób jest czarny, a u samicy wraz z wiekiem żuchwa staje się pomarańczowa. Szczegóły ubarwienia jednak trudno dostrzec w terenie, gdyż  zimorodek jest ptakiem płochliwym – opisuje.

Dlaczego pokochały Drawieński Park Narodowy?

Zimorodki w okresie lęgowym nierozerwalnie związane są z czystą wodą obfitującą w ryby niewielkich rozmiarów oraz z nadrzecznymi, zalesionymi w linii brzegowej, stromymi piaszczystymi skarpami. I takie właśnie warunki znajdują zimorodki w Drawieńskim Parku Narodowym, m. in. nad rzekami Drawą, Płociczną oraz Cieszynką.

Jak na razie badania potwierdzają, że populacja lęgowa zimorodka na terenie DPN jest stabilna. Jej liczebność waha się w granicach 15-17 par. W zależności od sezonu, pary te wyprowadzały ok 120-150 młodych. Ochronie tego cennego dla fauny tych obszarów gatunku sprzyja szereg działań ochronnych, w tym przede wszystkim regulacja formy, czasu i intensywności wykorzystania rzeki Drawy jako szlaku turystyki wodnej.

- Zimorodek, jako gatunek płochliwy, jest szczególnie wrażliwy na niepokojenie w okresie karmienia i opieki nad potomstwem, kiedy to wielokrotnie w ciągu dnia musi wracać do nory z pokarmem dla piskląt – wyjaśnia Joanna Sanocka.

Znalezienie kompromisu pomiędzy udostępnieniem walorów przyrodniczych tego terenu i ochroną jego najcenniejszych elementów nie zawsze jest łatwe.

Nie za wszelką cenę

Zimorodek jest ptakiem niezwykle urokliwym, dlatego wielu amatorów fotografii przyrodniczej marzy o posiadaniu ujęć tego gatunku w swoich zbiorach. Czy usprawiedliwia to jednak wchodzenie na teren drawieńskich lasów w poszukiwaniu tych fotograficznych trofeów? Okazuje się, że nie. Jak wyjaśnia Agata Suchta z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, aby zwierzęta podlegające ścisłej ochronie gatunkowej fotografować, filmować lub obserwować w sposób mogący powodować niepokój zwierząt, należy mieć zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- Te ograniczenia dotyczą także zimorodka, który jest gatunkiem podlegającym ochronie gatunkowej w Polsce – przyznaje Joanna Sanocka. – Co więcej, chroniony jest również prawem międzynarodowym, Konwencją Berneńską i Dyrektywą Ptasią. W Europie jest gatunkiem zagrożonym z racji zmniejszania się liczebności populacji. Dlatego też między innymi wszelkie fotografowanie, filmowanie i obserwacje powodujące płoszenie lub niepokojenie tych ptaków są zabronione. W szczególności w okresie lęgowym czyli wiosną i latem, kiedy dorosłe intensywnie karmią pisklaki, gdyż długotrwała nieobecność przepłoszonych dorosłych ptaków może negatywnie odbić się na rozwoju piskląt lub wręcz doprowadzić do ich śmierci. O tym powinien pamiętać każdy miłośnik przyrody podpatrujący czy fotografujący zimorodki – tłumaczy.

Zimorodki podczas spływu

Mimo znacznej populacji zimorodka w okolicach Drawy, nie oznacza to, że jest go łatwo spotkać. To bardzo płochliwy ptak, prowadzący bardzo skryty tryb życia i unikający ludzi. Widząc już ze znacznej odległości zbliżającego się człowieka, z reguły odlatuje kryjąc się w gęstwinie nadbrzeżnych gałęzi. Tylko zachowując ostrożność i ciszę można się nieco przybliżyć i zobaczyć zimorodka siedzącego na swej czatowni, cierpliwie czekającego na dogodny moment polowania.

Najczęściej jednak, jedynym wspomnieniem spotkania z tym egzotycznym mieszkańcem Drawy będzie zaledwie kilkusekundowa obserwacja oddalającej się turkusowej plamki mknącej nisko nad wodą i rozlegających się krótkich, przenikliwych pisków. To znak, że znajdujemy się w królestwie zimorodka i powinniśmy uszanować jego mieszkańca.

Autor: Rafał Remont
Foto: Ravi Vaidyanathan (źródło Wikipedia).

Powered by WordPress | Designed by: photography charlottesville va | Thanks to ppc software, penny auction and larry goins